ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
.net
Rp 190.000,00
1 سال
Rp 190.000,00
1 سال
Rp 190.000,00
1 سال
.org
Rp 215.000,00
1 سال
Rp 215.000,00
1 سال
Rp 215.000,00
1 سال
.info
Rp 230.000,00
1 سال
Rp 230.000,00
1 سال
Rp 230.000,00
1 سال
.biz
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
Rp 250.000,00
1 سال
.us
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
.asia
Rp 240.000,00
1 سال
Rp 240.000,00
1 سال
Rp 240.000,00
1 سال
.global
Rp 1.150.000,00
1 سال
Rp 1.150.000,00
1 سال
Rp 1.150.000,00
1 سال
.co
Rp 510.000,00
1 سال
Rp 510.000,00
1 سال
Rp 510.000,00
1 سال
.tv
Rp 515.000,00
1 سال
Rp 515.000,00
1 سال
Rp 515.000,00
1 سال
.in
Rp 270.000,00
1 سال
Rp 270.000,00
1 سال
Rp 270.000,00
1 سال
.name
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
Rp 150.000,00
1 سال
.xyz
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
Rp 185.000,00
1 سال
.pw
Rp 335.000,00
1 سال
Rp 335.000,00
1 سال
Rp 335.000,00
1 سال
.mobi
Rp 235.000,00
1 سال
Rp 235.000,00
1 سال
Rp 235.000,00
1 سال
.cc
Rp 395.000,00
1 سال
Rp 395.000,00
1 سال
Rp 395.000,00
1 سال
.icu
Rp 140.000,00
1 سال
Rp 140.000,00
1 سال
Rp 140.000,00
1 سال
.id
Rp 235.000,00
1 سال
Rp 235.000,00
1 سال
Rp 235.000,00
1 سال
.co.id
Rp 355.000,00
1 سال
Rp 355.000,00
1 سال
Rp 355.000,00
1 سال
.my.id
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 15.000,00
1 سال
Rp 15.000,00
1 سال
.web.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.biz.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.sch.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ac.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.or.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.ponpes.id
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
Rp 60.000,00
1 سال
.link
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال
Rp 210.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains